Posetnica tvoje firme na Furniture.eu

Intuitivni panel za upravljanje podatcima firme, dodavaj i editiraj proizvode i ponudu. Pokaži podatke svojih distributera, primaj pitanja od klijenata i mnogo više…

Da bi dodajo posetnicu na furniture.eu, moraš imati konto.
Klikni niže dugme da bi otvorio konto:

Ukoliko imaš već konto, prijavi koristeći formular sa desne strane a nakon toga postupaj saglasno uputstvu.

Zašto vredi imati posetnicu na portalu?

Imaš mogućnostda pokažeš svoju ponudu na prestižan način.

Na jednostavan način modificiraš informacije o firmi i proizvodima pomoću intuicionog administrativnog panela.

Možeš izabrati između 3 tipa posetnica – izaberi tu, koja najviše odgovara Tvojim potrebama. Kratko upoređenje tipova posetnica vidite niže.

Prijava
Ako već imaš konto
Login / ID
Lozinka

Log in with your Facebook account.
If you already have an account on furniture.eu, You can connect your account with account on Facebook.

Log in with Facebook

Dostupni paketi

Internet prodavaonice
Brand firme, Naziv firme, adresa i telefoni
Opis i slike firme
Proizvod sa slikama
Količina proizvoda 150 30 3
Prezentacija nagrada i odličija
Karta sa putom kako stići
Distributori (Do 500)
Katalog za skidanje
Reči – ključ 30 20 10 20
Statistike
Statistike - Luksuzni
Upravljanje korespondencijom
Upravljanje mestom na spisku tvrtki
Zgodan panel za upravljanje uslugama
Jezička verzija (37)
Neto cijena / Godina 1000 € 400 € 200 € 500 €
  dodaj dodaj dodaj dodaj