Jūsu uzņēmuma vizītkarte portālā Furniture.eu

Firmas datu pārvaldes panelis, pievieno un rediģē izstrādājumu sarakstus. Pievieno ziņas par saviem izplatītājiem un vēl daudz vairāk…

Lai pievienotu vizītkarti portālam Furniture.eu, Jums ir jābūt ir kontam.
Nospiediet tālāk esošo taustiņu, lai izveidotu kontu:

Ja Jums jau ir konts, piesakieties, izmantojot labajā pusē esošo formulāru, bet pēc tam rīkojieties atbilstoši norādījumiem.

Kādēļ var būt noderīgi ievietot savu vizītkarti portālā ?

Jums ir iespēja parādīt savu piedāvājumu prestižā veidā.

Pateicoties administrācijas intuīcijas panelim, Jūs viegli varat modificēt informāciju par uzņēmumu un produktiem.

Jums ir iespēja izvēlēties 3 vizītkaršu veidus - izvēlieties to, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām. Īss vizītkaršu veidu salīdzinājums ir redzams tālāk.

Pieteikšanās (piesakieties)
Ja Jums jau ir savs konts
Login / ID
Parole

Log in with your Facebook account.
If you already have an account on furniture.eu, You can connect your account with account on Facebook.

Log in with Facebook

Pieejamās paketes

Interneta veikali
Uzņēmuma logo, uzņēmuma nosaukums un pieņemšanas adrese
uzņēmuma apraksts ar fotogrāfijām
produkti ar fotogrāfijām
produktu skaits 150 30 3
apbalvojumu un izcilību prezentācija
piebraukšanas kartes
izplatītāji (līdz 500)
Pieejamie katalogi
Atslēgas vārdi 30 20 10 20
Statistika
Statistika - ekskluzīvi
Sarakste
Pozīcijas pārvalde uzņēmumu sarakstā
Ērts panelis pakalpojumu apkalpošanai
Valodas versija (37)
Neto cena / Gads 1000 € 400 € 200 € 500 €
  Papildiniet Papildiniet Papildiniet Papildiniet